تبلیغات
وب نوشته های یک آموزگار - از تـو مـمـنـونـم

وب نوشته های یک آموزگار

از تـو مـمـنـونـم

خـدای مـهـربـانـم . . .


امـروز دوبـاره از خـواب بـیـدار شـدم . . .


نـفـس مـیـکـشـم . . .


عـزیـزانـم یـک روز دیـگـر در کـنـارم هـسـتـنـد . . .


از تـو مـمـنـونـم


[ شنبه 1392/10/7 ] [ 22:23 ] [ ... ] [ نظرات() ]