تبلیغات
وب نوشته های یک آموزگار - ﯾــــــﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷـــــﻪ ...

وب نوشته های یک آموزگار

ﯾــــــﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷـــــﻪ ...

ﯾــــــﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷـــــﻪ ...


ﻣﻮﻧﺪﻧــــــﻲ ﺑـــﺎ " ﻟﮕــــــﺪﻡ " ﻧﻤﻴــــــﺮﻩ ...


ﺭﻓﺘﻨــــــﯽ ﻫـــﻢ ﺑـــﺎ " ﺧﻮﺍﻫــــــﺶ " ﻧــــﻤﯽ ﻣﻮﻧــــــﻪ ........!


[ پنجشنبه 1392/11/17 ] [ 23:20 ] [ ... ] [ نظرات() ]