تبلیغات
وب نوشته های یک آموزگار - ما

وب نوشته های یک آموزگار

ما

ما انسان ها در تظاهر کردن از هم سبقت گرفته ایم


چیزی را نمی دانیم ولی تظاهر به دانستن می کنیم


با،باطن نه چندان تمیز تظاهر به پاک بودن می کنیم


کسی را دوست نداریم ولی تظاهر به دوست داشتن می کنیم


تظاهر...


تظاهر به کسی که نیستیم...!


[ چهارشنبه 1392/11/30 ] [ 15:35 ] [ ... ] [ نظرات() ]