تبلیغات
وب نوشته های یک آموزگار - کمترین فاصله

وب نوشته های یک آموزگار

کمترین فاصله

کمترین فاصله از

دشمنی تا دوستی، یک “لبخند”

از توقف تا پیشرفت، یک “حرکت”

از عداوت تا صمیمیت، یک “گذشت”

از شکست تا پیروزی، یک “شهامت”

از عقبگرد تا جهش، یک “جرأت”

از نفرت تا علاقه، یک “محبت”

از صلح تا جنگ، یک “جرقه”

از آزادی تا زندان، یک “غفلت”

و از جدایی تا پیوند، یک “قدم” است


[ سه شنبه 1393/02/30 ] [ 16:20 ] [ ... ] [ نظرات() ]