تبلیغات
وب نوشته های یک آموزگار - عمرت!!!

وب نوشته های یک آموزگار

عمرت!!!

زِندگـــی در حــــــــال بارگـــــــیری است، لطفاً صـَــــبر کـُــنید..


اینجـا سُــــرعت خوشــــبختی بسیار کــــم اَست...!!


تـــا زِندگــــــــی ات لُـود شـــــــود ..


عُمـــــــــرت تمـام شــده!!


[ سه شنبه 1393/02/30 ] [ 23:42 ] [ ... ] [ نظرات() ]