تبلیغات
وب نوشته های یک آموزگار - دوباره بر میخیزم . . . . .

وب نوشته های یک آموزگار

دوباره بر میخیزم . . . . .دوباره برمیخیزم اگرچه زانوانم خسته اند . . .

از راه رفتن و افکارم بار دردهای پیشین را تحمل میکنند هرچند کسی نیست دست من

 افتاده را بگیرد

اما برمیخیزم دوباره جاده ها را می پیمایم . . .

دوباره پابرهنه از میان خارها راه خواهم رفت بدون چتر زیزرگبار سیل اسای باران گام

خواهم گذاشت . . .

دوباره راهی ازنو درپیش خواهم گرفت و دیگر هرگز هرگز به عقب نگاه نخواهم کرد

هرگز به ان جاده های بی برگشت باز نخواهم گشت . . .

اگر مرا کسانی انداخته اند با توکل بر خدا بر میخیزم . . .

کتاب عشقم را از نو مینویسم وقهرمان قلب و داستانم انکسی خواهد بود که خدا را بندگی

کند اینگونه مطمئن خواهم بود که دیگر هرگز نخواهم افتاد.........

[ شنبه 1393/06/8 ] [ 01:09 ] [ ... ] [ نظرات() ]