تبلیغات
وب نوشته های یک آموزگار - سکوت!!!

وب نوشته های یک آموزگار

سکوت!!!

حرف هـــــــــای زیـــــــــادی داری …

سکـــــوت علامـــــت چیســـــت ..

نمی دانم علامـــــت رضایت است ..

یا همان جواب ابلهــــان خاموشی است …

معنی جدیدی به سکوت داده ای …

سکوتت را می فهمم …


یعنی انتظار …

سکوت


[ جمعه 1393/09/28 ] [ 15:52 ] [ ... ] [ نظرات() ]