تبلیغات
وب نوشته های یک آموزگار - خاطره

وب نوشته های یک آموزگار

خاطره

یکی از معلم ها تعریف می کرد :

سال ها پیش معلم یک روستا بودم

 یکبار که به بچه ها گفتم برای روز معلم انشا بنویسن یکشون نوشته بود:

در آن سرمایی که سگ از خانه خود بیرون نمی آید معلم ما به مدرسه می آید!!!
 
دانش آموز است دیگر ... از این صحنه ها زیاد میبینم


[ جمعه 1394/10/4 ] [ 23:19 ] [ ... ] [ نظرات() ]